ฤกษ์ดี วันดี ฤกษ์มงคล เดือนเมษายน 2563

6 เมษายน 2563 : สามารถออกรถได้

8 เมษายน 2563 : สามารถแต่งงานได้

10 เมษายน 2563 : สามารถทำบุญบ้าน ทำการมงคลได้

11 เมษายน 2563 : สามารถเปิดร้าน เปิดกิจการได้

12 เมษายน 2563 : สามารถนำพระเข้าบ้านได้

16 เมษายน 2563  : สามารถแต่งงาน จัดงานมงคลได้

17 เมษายน 2563 : สามารถแต่งงานได้

18 เมษายน 2563 : สามารถเปิดร้านของสวยงามได้

19 เมษายน 2563 : สามารถเปิดร้าน ขึ้นบ้านใหม่ได้

20 เมษายน 2563 : สามารถเปิดร้านค้า ทำบุญบ้านได้

23 เมษายน 2563 : สามารถออกรถได้

24 เมษายน 2563 : สามารถออกรถได้

25 เมษายน 2563 : สามารถทำบุญบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ได้

27 เมษายน 2563 : สามารถแต่งงาน เปิดร้านได้

29 เมษายน 2563 : สามารถทำบุญบ้านได้

30 เมษายน 2563 : สามารถเปิดร้าน ขึ้นบ้านใหม่ได้