ฝันนี้จะเป็นจริงหรือไม่? ดูคำทำนายฝันตามข้างขึ้น-ข้างแรม

ดูดวง

นอกจากคำทำนายฝันถึงเหตุการณ์ต่างๆ แล้ว ตามความเชื่อแล้วยังมีเรื่องของคำทำนายว่าฝันนั้นจะเป็นความจริงหรือไม่  และฝันนั้นจะเป็นฝันดี หรือฝันร้าย โดยจะเป็นการทำนายในรูปแบบของข้างขึ้น และข้างแรม ไปดูกันว่าหากฝันในวันเหล่านี้จะเป็นอย่างไร

ฝันในคืนข้างขึ้น

ขึ้น 1 ค่ำ ฝันนั้นจะกลายเป็นจริง

ขึ้น 2 ค่ำ คิดสิ่งใดจะประสบผลดี

ขึ้น 3 ค่ำ ทุกสิ่งที่ฝันนั้นไร้สาระ อย่ายึดถือ

ขึ้น 4 ค่ำ จะเป็นดังความฝันทุกอย่าง

ขึ้น 5 ค่ำ ไม่มีอะไรที่แน่นอน ไม่มีประโยชน์

ขึ้น 6 ค่ำ อย่าเล่าฝันนั้นให้ใครฟัง จึงจะดี

ขึ้น 7 ค่ำ เรื่องที่ฝันจะเป็นไปตามตำราทำนายฝัน

ขึ้น 8 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริงทุกประการ

ขึ้น 9 ค่ำ จะรู้ผลในเร็ววัน

ขึ้น 10 ค่ำ ฝันนั้นจะเป็นจริง แต่อาจเห็นผลช้า

ขึ้น 11 ค่ำ ฝันนั้นจะเห็นผลใน 4 หรือ 5 วัน

ขึ้น 12 ค่ำ ฝันร้ายจะกลายเป็นดี และฝันดีจะกลายเป็นฝันร้าย

ขึ้น 13 ค่ำ จะรู้ผลในเร็ววัน

ขึ้น 14 ค่ำ จะเจ็บไข้ได้ทุกข์

ขึ้น 15 ค่ำ เรื่องที่ฝันจะเป็นจริง แต่เกิดขึ้นช้า

ฝันในคืนข้างแรม

แรม 1 ค่ำ ไม่แน่นอน เพราะจะมีการเปลี่ยนแปลง

แรม 2 ค่ำ ควรแก้ฝันหลังตะวันขึ้น

แรม 3 ค่ำ เป็นไปดังฝัน ฝันร้ายก็จะเป็นฝันร้าย ฝันดีก็จะเป็นฝันดี

แรม 4 ค่ำ ฝันนั้นมีสิริมงคล จะมีลาภ

แรม 5 ค่ำ ฝันนั้นจะรู้ผลไม่เกิน 3 วัน โดยจะเป็นไปตามคำทำนาย

แรม 6 ค่ำ ฝันนั้นไม่มีประโยชน์

แรม 7 ค่ำ ฝันนี้จะได้รับผลภายใน 15 วัน และคำทำนายจะตรงตามตำรา

แรม 8 ค่ำ ฝันจะเป็นจริงใน 3 วัน

แรม 9 ค่ำ จะได้ข่าวที่น่ายินดี

แรม 10 ค่ำ จะรู้ดี ร้าย ภายใน 1 เดือน

แรม 11 ค่ำ จะได้รับประโยชน์ในทางอ้อม

แรม 12 ค่ำ เป็นฝันที่บันดาลความสุข

แรม 13 ค่ำ จะเป็นดังคำทำนาย

แรม 14 ค่ำ จะรู้สึกขวัญหาย หรือเกิดข่าวร้าย

แรม 15 ค่ำ จะรู้ผลแน่ชัด แต่ไม่มีระยะเวลาระบุที่แน่นอน