ซินแสเป็นหนึ่งแนะ บทสวดไหว้เจ้าที่ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้บ้านและครอบครัว

หากใครต้องการไหว้พระภูมิเจ้าที่เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้บ้านและครอบครัว รวมไปถึงการทำมาค้าขึ้น ค้าขายร่ำรวย ห้ามพลาดคาถาไหว้เจ้าที่ฉบับซินแสเป็นหนึ่งนี้

บทสวดไหว้เจ้าที่

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า

เจ้าที่ เทวดานัง ปิยะสุตวา มหาลาโภ ประสิทธิลาภา ประสันนะจิตตา ศรีทาสุตถี พระวันตุเมฯ

ขอบารมี พระภูมิเจ้าที่ เจ้าทาง บัดนี้ ข้าพเจ้าชื่อ……………. นามสกุล……………….

ขอจุดธูปเพื่อสักการะเทพ 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน

จงเปิดทางทรัพย์ ให้ตลอดทั้งวันนี้

ข้าพเจ้าได้รับข่าวดี ค้าขายร่ำรวย ตลอดทั้งวันด้วยเทอญ