คำทำนายวันพืชมงคลแบบต่างๆ

วันพืชมงคลหรือพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ถือได้ว่าเป็นพิธีที่ทำสืบต่อกันมาอย่างยาวนานในไทย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกร และในพิธีจะมี “คำทำนายในการเสี่ยงทายผ้านุ่ง” (เครื่องแต่งกายของพระยาแรกนาขวัญ) และ “คำทำนายสิ่งที่พระโคกิน” เซึ่งคำทำนายนี้ก็จะบอกความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยในปีนั้นๆ

คำทำนายในการเสี่ยงทายผ้านุ่ง

มีผ้าลาย 3 ผืน คือหกคืบ ห้าคืบ และสี่คืบ จากนั้นพระยาแรกนาจะมาหยิบ ทำให้คำทำนายก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละปี

ผ้าสี่คืบ ทำนายว่า น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่

ผ้าห้าคืบ ทำนายว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ดี ผลาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี

ผ้าหกคืบ ทำนายว่า น้ำในปีนี้จะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ลุ่มอาจเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่

คำทำนายสิ่งที่พระโคเลือกกิน

จะมี “ของกิน 7 สิ่ง” ที่ตั้งเลี้ยงพระโค ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า พระโคกินสิ่งใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้น คือ

พระโคกินข้าวหรือข้าวโพด ทำนายว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี

พระโคกินถั่วเขียวหรืองา ทำนายว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

พระโคกินน้ำหรือหญ้า ทำนายว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

พระโคกินเหล้า ทไนายว่า การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง